تبلیغات
گلگشت تخته جان - کلمات هم خانواده

گلگشت تخته جان

با گلگشت در تلگرام / نشانی :telegram.me/tahktajani

کلمات هم خانواده

کلمات هم خانواده

 چه کلماتی را میتوان با همدیگر هم خانواده گرفت؟

1-      تمام کلماتی که از یک مصدر ساخته می شوند .مثال : زیستگاه / زندگی ( ازمصدر زیستن) بن مهم نیست

2-      کلماتی که جزء معنی دار یا هسته ی مشترکی داشته باشند. مثال : درخت / درختچه – بر(به معنی ثمر ) / برومند – بر ( به معنی بردن ) / کار بر

3-      تمام کلمات عربی که از یک ریشه اند . علیم / معلم – عابر /عبرت ( عبرت یعنی عبور از ظاهر به باطن )

4-       درکلمات مرکب ، دیگرکلماتی که یکی از اجزای کلمه مرکب را داشته باشند .

* دانشجو(دانش+جو) / دانشمند / دانشگاهی / دانش آموز/ جوینده / جویا

* سر بازخانه/ باختن / -

* سر دار / سر لشکر 

   تبصره :

وند ها و علامت ها نمی توانند با هم ، هم خانواده شوند. مثال :مسگر / کارگر

           

                            ***********************

انواع وند  _َ ک :

1-      ک تصغیر: بیان کوچکی ظاهری : مثال : اتاقک – شهرک – ُقلک – سَرک – چشمک

2-      ک تحقیر : بیان کوچکی باطنی :  مردک – زنک

3-      ک تحبیب : پسرک – دخترک

4-      ک ترحم : غلامک – حیوانک

5-      ک تشبیه : عروسک – پفک – شاپرک – کرمک

6-      ک همراهی : سنگک – فندک – باد بادک – نمک – لیسک- یدک – کلک ( قایق کوچک )

7-      ک تعظیم : حسنک وزیر

8-      ک نسبی : زردک – سفیدک – سیاهک – سرخک

           

                         *******************

دانشنامه : مجموعه مقالات مختصر در زمینه های علمی است که چندین مولف دارد و هر پنج سال یا زودتر باید تجدید چاپ شود  

معرفی چند چند دانشنامه امروزی :

 

1-      دایرةالمعارف فارسی ( به سرپرستی آقای غلامحسین مصاحب )

2-      دایرةالمعارف تشیع ( به سرپرستی آقای موسوی بجنوردی )

3-      دایرةالمعارف اسلام ( به سرپرستی آقایان خرمشاهی و کامران فانی )

4-      دایرةالمعارف ادبیات کودک

5-      دایرةالمعارف نثر وشعر

                    ********************

*فرق واژه نامه با فرهنگ :

در فرهنگ علاوه بر توضیح لغات ، اسم های خاص را نیز توضیح میدهد و هر چند مدت باید تجدید چاپ شود . ولی واژه نامه نیاز به توضیح ندارد و فقط به معنی لغات می پردازد .

                   ******************* 

     * اطلس ( یکی از رب النوعهای یونان قدیم که اعتقاد داشتند زمین روی دوشش است ، فلک نهم ، در اصطلاح به اطلاعات

موضوع: ادبیات،

[ چهارشنبه 10 شهریور 1389 ] [ 10:52 ق.ظ ] [ علیرضا کمیلی ]

[ نظرات() ]